Całkowity koszt naprawy obejmuje koszt usługi serwisowej oraz koszt użytych części. Ceny usług serwisowych podane w cenniku nie zawierają kosztów użytych części.                                                                                                      1.Wstępny koszt naprawy podawany podczas przyjmowania roweru i wstępnych oględzin jest wielkością orientacyjną. Cena ta może ulec zmianie w trakcie naprawy, w przypadku wykrycia dodatkowych usterek lub konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych (klocki hamulcowe, linki, pancerze).                                           2. W przypadku znacznej zmiany wstępnej ceny naprawy Klient zostanie o tym poinformowany oraz ma prawo do podjęcia decyzji w sprawie ponoszenia dodatkowych kosztów.                                                                                 3. W przypadku drobnej zmiany wstępnej ceny naprawy Klient nie zostanie poinformowany, a konieczne czynności naprawcze zostaną wykonane automatycznie.                                                                                                         4. W przypadku rezygnacji z dalszej naprawy roweru lub innego sprzętu przed jej zakończeniem klient uiszcza opłatę za wykonane usługi serwisowej i użyte części do chwili rezygnacji.                                                                5. Klient zobowiązany jest do odebrania roweru w wyznaczonym wcześniej terminie. Po przekroczeniu 2 dni od daty odbioru naliczana jest dodatkowa opłata za przechowywanie roweru lub innego sprzętu w wysokości 5zł za każdy kolejny dzień.                                                                                                                                                  6. Jeżeli zlecona naprawa nie zostanie wykonana z powodu braku potrzebnych części Klient zostanie o tym poinformowany oraz wyznaczony zostanie dalszy termin odbioru.                                                                              7. Mianem terminu odbioru towaru (roweru lub innego sprzętu) określa się datę zakończenia prac naprawczych.    8. W przypadku braku ustalenia terminu odbioru roweru Klient zostanie o nim poinformowany w trakcie lub po zakończeniu napraw.                                                                                                                                            9.W przypadku braku możliwości odebrania roweru w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt.                             Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem - oddanie roweru do serwisu oznacza akceptację regulaminu.

 

REGULAMIN SERWISU

CIEKAWE LINKI :

© 2015 by Coach.Corp. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now